CMAC certificare a produselor in Chisinau in Moldova acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare al Republicii Moldova (MOLDAC).
Certificare in Chisinau in Moldova de produs înseamnă atestarea conformităţii de către un organism de certificare imparţial. Consolidarea domeniilor de standardizare şi metrologie. Testare a produselor in Chisinau in Moldova.